KONTAKT +386 (0) 40 89 50 10

Industrijski objekti

 • industrijski-sotoriindustrijski šotori,
 • industrijske hale,
 • prireditveni šotori,
 • kmetijski šotori – tuneli,

Tak montažni objekt je hitra in cenovno ugodna rešitev za vse, ki potrebujete rešitev za začasno ali trajno prostorsko stisko.

Izbirate lahko med šotori z jekleno ali aluminijasto konstrukcijo ter med različnimi širinami, dolžinami in višinami. Objekti so primerni tudi za športne dogodke, shrambo kmetijske mehanizacije in strojev, skladišča, proizvodne, prodajne, sejemske, proizvodno-poslovne objekte in rekreativno-vadbene namene.

Glede na območje, kjer je šotor postavljen, se razpon snežne obremenitve (nosilnosti) giblje med 75 kg/m2 in 230 kg/m2.

 

Montažni objekti z jekleno konstrukcijo

Jeklene konstrukcije so vijačene in varjene izvedbe. Vsi jekleni elementi so z vročim cinkanjem antikorozijsko zaščiteni. Pri projektiranju in proizvodnji so uporabljeni zahtevani standardi. Konstrukcija je izdelana iz paličnih nosilcev – toplo cinkanih cevi in profilov, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo objekta brez vzdrževanja. Vijačena konstrukcija je iz pocinkanih jeklenih cevi.

Šotorski objekt z jekleno konstrukcijo ter njegovo načrtovanje in konstruiranje je izvedeno v skladu z vašimi potrebami in ob upoštevanju najprimernejših konstrukcijskih rešitev. Tipski konstrukcijski detajli omogočajo hitro uresničitev vaših želja. Šotor iz jekla ima različne lastnosti in ponuja široko paleto možnosti. Jeklena konstrukcija s povezjem iz jeklenih vrvi je vroče pocinkana, vsi stiki, zveze ali pritrditve so izvedene z vijačnimi spoji, kar omogoča hitro montažo in demontažo, strešna in stranska kritina je lahko izvedena iz PVC negorljivega platna, trapezne pločevine ali ISO izolacijskih panelov, po želji naročnika se lahko vgradijo industrijska in osebna vrata različnih dimenzij in izvedb.

Njihove glavne prednosti so:

 • ugodna cena,
 • hitra montaža in
 • možnost prestavitve na drugo lokacijo.

Montažni objekti z aluminijasto konstrukcijo

Aluminijasta izvedba šotora je namenjena za skladišča ob večjih gradbiščih in proizvodnih obratih, za distribucijska skladišča, proizvodne obrate, delavnice, prodajne prostore, prekritja viaduktov in drugih gradbišč…

Upoštevani predpisi in standardi

SIST EN 1990:2004 Osnove projektiranja konstrukcij
SIST EN 1991-1-1 Vplivi na konstrukcije – Splošni vplivi
SIST EN 1991-1-3 Vplivi na konstrukcije – Obtežba vetra
SIST EN 1991-1-4 Vplivi na konstrukcije – Obtežba snega
SIST EN 1993-1-1 Projektiranje jeklenih konstrukcij – Splošna pravila in pravila za stavbe
SIST EN 1993-1-8 Projektiranje jeklenih konstrukcij – Projektiranje spojev
SIST EN 1998-1-1 Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – Splošna pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe
SIST EN 1090-1 Certificiranje notranje kontrole proizvodnje za izdelavo kovinskih konstrukcij
SIST EN 1090-2 Izvedba jeklenih in aluminijskih konstrukcij
SIST EN ISO 3834 Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov

Na kaj moramo biti pozorni pred gradnjo objekta?

Gradnja nezahtevnega objekta se lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt se vodi po skrajšanem postopku, zahteva se vloži na posebnem obrazcu, v katerem se prikaže lega objekta, značilni prerezi ter oblikovanje objekta, v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt pa razen investitorja ni drugih strank.

Koraki do izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta

 1. Pred začetkom gradnje je priporočljivo preveriti, ali je na parceli oziroma parcelah, na katerih se namerava izvesti gradnja, nameravana gradnja dopustna. Podatek o tem je mogoče dobiti pri pristojni občini, z vpogledom v prostorski akt občine ali s prošnjo za izdajo lokacijske informacije, iz katere so razvidni podatki o dopustnosti gradnje.
 2. Poleg preveritve dopustnosti gradnje glede na prostorski akt je priporočljivo preveriti, ali je predmetna parcela ali parcele morebiti varovana na podlagi posebnega predpisa oziroma ali je treba pred začetkom gradnje pridobiti soglasja pristojnih soglasodajalcev. Informativni seznam soglasodajalcev je objavljen tudi na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor  http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/graditev/seznam_soglasodajalcev/
 3. Pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja mora biti urejena (to, kar je v rumenem, bi dala kot »pravica graditi«) https://zakonodaja.com/zakon/zgo-1/56-clen-dokazilo-o-pravici-graditi, saj je to temeljni pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja
 4. Poskrbeti je treba tudi za plačilo morebitnega komunalnega prispevka in drugih dajatev, katerih plačilo je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja

Vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt ni potrebno priložiti projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, temveč se izpolni poseben obrazec za vlogo, vlogi se priloži še soglasja pristojnih soglasodajalcev in dokazilo o pravici graditi, če pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo.

Več informacij najdete na https://e-uprava.gov.si/podrocja/nepremicnine-in-okolje/nepremicnine-stavbe/gradbeno-dovoljenje.html

Zakonodaja in obrazci:

Nekatop 2021 Vse pravice pridržane.
go to top